Flere kastes på gaten

(NW): Stadig flere leieforhold ender med utkastelse. Noen leietakere etterlater seg en avskjedshilsen som sent blir glemt.

– Hittil i år har antall begjæringer om utkastelse i Oslo økt med 37 prosent. Hvis utviklingen fortsetter resten av året, blir antallet i underkant av 5000, sier namsfogd Alexander Dey i Oslo.

Hovedstaden står alene for mellom 40 og 45 prosent av alle landets begjæringer om utkastelse.

– Økningen er urovekkende og viser at mange har fått en økonomisk knekk. En god del greier heldigivs å gjøre opp for seg mens saken er under behandling, men det er også mange som faktisk må forlate hjemmene sine, sier Dey.

Første bud for å unngå problemer mellom boligeier og leietaker er en krystallklar kontrakt, ifølge advokat Torolv Sundfør i advolkatfirmaet Aaserød.

Han er spesialist på husleieforhold og bistår blant annet Utleiemegleren, som er størst i Norge på utleie av boliger.

– De vanligste grunnene til tvist eller utkastelsesbegjæring er manglende betalt husleie, uenighet om utløpsdato, ønske om heving av kontrakten eller oppsigelse som følge av brudd på regler i husleieloven. Avtalen partene imellom bør være mest mulig uttømmende på disse områdene, sier Sundfør.

Hunder og cannabisplanter

Utleiemegleren forvalter 6500 utleieboliger, men opplever få tvister med leietakerne. Utkastelsesbegjæring ble bare fremmet i 84 saker i fjor.

– Antallet ville nok vært høyere hvis arbeidet med kontraktene var mindre grundig, sier Sundfør.

Utkastelse er en dramatisk opplevelse og rammer mange som har det vanskelig fra før. I en del tilfeller må politiet bistå i gjennomføringen.

– Av og til er det et utrolig syn som møter oss. Vi har for eksempel kommet til leiligheter der det er satt igjen hunder, våpen, cannabisplanter og søppelberg. I ett tilfelle stod det igjen et tomt edderkoppbur uten lokk. Det var ikke spesielt hyggelig, sier namsfogd Alexander Dey.

Til Bergen og Trondheim

Også hos Husleietvistutvalget, som behandler tvister mellom utleiere og leietakere i Oslo og Akershus, har saksmengden økt bratt.

– Antallet er doblet de siste to årene. Økningen var særlig sterk siste halvår i 2009, sier leder for Husleietvistutvalget, Stein Stavrum.

Husleietvistutvalget er et domstolliknende organ som behandler boligtvister som ellers ville gått til Forliksrådet. Nå blir ordningen utvidet til å omfatte Bergen og Trondheim.

– Husleietvistutvalgets avdeling i Bergen åpner allerede 20. mai og får fire medarbeidere. I Trondheim starter vi opp i oktober. Kontoret der får tre medarbeidere, sier Stein Stavrum.

Kontaktperson:

  • Nikolaos Farmakis, kommunikasjonssjef i Utleiemegleren, mobil 922 54 148

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet Utleiemegleren.


Relaterte artikler