Bygg og anlegg redder bemanningsbransjen

(NW): Bemanningsselskapene i Norge omsatte 5,4 prosent flere timer i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor. Men uten en kraftig vekst i utleie av vikarer til bygg og anlegg, ville det vært en nedgang på 1,7 prosent.

– Vi er litt overrasket over at vi ikke ser en generell oppgang i bemanningsbransjen, ettersom arbeidsledigheten i Norge er så lav. Lav arbeidsledighet har tidligere gitt gode tider for bemanningsbyråene, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service, som organiserer bemanningsselskapene i Norge.

Utleie av personell til bygg- og anleggsbransjen økte med hele 43 prosent i første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor, viser statistikken fra NHO Service.

Utleie til byggebransjen er dermed tilbake på 2008-nivå, altså før finanskrisen. Også utleie av teknisk personell, hovedsakelig ingeniører, økte i første kvartal, med hele 36 prosent.

– Veksten er sterkest på de områdene der det er stor mangel på norsk arbeidskraft og der bemanningsbyråene må hente vikarer i utlandet, sier Hagelien.

Flere faste

Han tror ikke den kraftige vikarveksten i bygg og anlegg betyr at byggebransjen nå bruker vikarer istedenfor å ansette folk i faste stillinger.

– Da bunnen falt ut av markedet i 2009, reiste mange utlendinger hjem, og mange norske bygningsarbeidere fant seg andre yrker. Når pilene peker oppover igjen, er entreprenørene nødt til å hente arbeidskraft fra utlandet, og det bruker de bemanningsselskapene til.

Ifølge Hagelien har bemanningsselskapene systemer og nettverk som gjør at de lettere kan hente kvalifisert personell fra utlandet enn det de fleste bedrifter selv er i stand til.

– Vi ser også at mange av de som blir leid inn, ganske raskt får fast ansettelse, sier han.

I første kvartal økte rekrutteringen til faste ansettelser med over 19 prosent fra samme kvartal i fjor.

Det offentlige svikter

Størst er nedgang i vikarbruken i første kvartal er det i det offentlige. Helse og omsorg var ned 13 prosent, det samme var utdanning.

– Forklaringen er nok at dette var de områdene som har var mest preget av turbulensen i bransjen i fjor, mener Even Hagelien.

Total utleie fra bemanningsselskapene i første kvartal 2012 var 2,2 millioner timer.

– Før finanskrisen var vi på de meste oppe i 2,4 millioner timer, så vi ligger omtrent på samme nivå. På det laveste under finanskrisen, i første kvartal 2010, var vi nede i rundt 1 million timer, sier han.

Prosentandelen heltidsstillinger i Norge som ble dekket av bemanningsbransjen i første kvartal i år var 1,12 prosent.

Kontaktperson:

  • Even Hagelien, fagsjef i NHO Service, mobil 95 22 54 67.

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for NHO Service.


Relaterte artikler