Vikarer får raskt jobb (FOTO)

Laila Pervaiz (22) fikk drømmejobben (Foto: Newswire).   Last ned bilde

(NW): De fleste vikarer går over i faste jobber etter kort tid, viser tall fra NHO Service.

– Mange tror at vikarer går fra det ene kortidsengasjementet til det andre i lang tid og at de har en svært usikker jobbsituasjon. Statistikken viser noe annet. De fleste jobber i rundt tre måneder som vikar før de går over i faste jobber, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service, som organiserer bemanningsselskapene i Norge.

Drøyt 100 000 personer jobbet som vikarer i kortere eller lengre tid i 2011.

– Bare en liten del av dem blir værende i bemanningsbransjen i mer enn et år. 70 prosent av vikarene har som mål å skaffe seg fast jobb, og svært mange lykkes med det.

Bemanningsbransjen er en svært viktig inngangsport for svært mange, mener han.

– For arbeidsløse er vikariater en mulighet til å vise seg fram for nye arbeidsgivere. For de som skal ut i arbeidslivet for første gang er vikariater en mulighet til å skaffe seg erfaringer på arbeidsmarkedet., sier Hagelien.

Han viser til at ti prosent av de som tar kontakt med et bemanningsbyrå får jobb samme dag, mens nesten halvparten får tilbud om oppdrag innen en uke. Innen en måned har hele 79 prosent fått jobb.

– Dette er svært gode tall og viser at bemanningsbransjen både er en god og effektiv vei inn i arbeidslivet, sier han.

Drahjelp

Laila Pervaiz har i dag drømmejobben som helsesekretær på Rikshospitalet i Oslo. For to år siden var hun nyutdannet og uten jobb.

– Jeg søkte ledige jobber overalt, men fikk ikke napp. Mange arbeidsgivere svarte ikke i det hele tatt, mens andre sa de trengte folk med mer erfaring enn meg.

En venninne anbefalte henne å ta kontakt med bemanningsselskapet Lenas HelsePersonell.

– To dager etter intervjuet hos Lenas, hadde jeg vikarjobb på Rikshospitalet. Det var nesten uvirkelig at det ordnet seg så fort etter den lange perioden der jeg forsøkte å skaffe meg jobb på egen hånd.

I dag har Pervaiz fast jobb samme sted.

– Det var målet mitt hele tiden. Men det hadde jeg ikke klart uten hjelpen fra bemanningsselskapet. Først når de gikk god for meg og anbefalte meg til en arbeidsgiver, åpnet mulighetene seg, sier hun.

Korte perioder

– Dette illustrerer det som er hovedregelen i bemanningsbransjen. Veldig mange arbeider som vikarer i avgrensede perioder og bruker bransjen som en inngangport til arbeidslivet, sier Even Hagelien i NHO Service.

Uavhengige rapporter om bemanningsbransjen fra Fafo og Econ bekrefter at det er få vikarer som blir værende i bransjen over lang tid.

– Åtte av ti som slutter går over i jobb i kundebedriften eller i en annen bedrift. Det er også slik at oppdragene som tilbys gjennom vikarbyråene har kort varighet. Innleie av arbeidskraft er bare er lov når det er midlertidige behov, sier Hagelien.

Kontaktperson:

  • Even Hagelien, fagsjef i NHO service, mobil 95 22 54 67

 

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for NHO Service.


Relaterte artikler