Flinkere til å betale smågjeld

LITE MISLIGHOLD. Raimond Pettersen i Komplett Bank registrerer at folk flest er flinkere til å betale forbrukslånene sine. (Foto: Jonny Syversen)   Last ned bilde

Nordmenns forbrukslån har økt kraftig de siste årene. Samtidig har andelen misligholdte lån gått ned, viser en rapport fra Finanstilsynet.

I fjor hadde nordmenn 67,7 milliarder kroner i forbrukslån. Det er det høyeste nivået noensinne.

– I forhold til utlånt beløp har misligholdet faktisk gått ned fra 2008 og fram til i dag, sier seksjonsleder Anne Stine Aakvaag i Finanstilsynet.

I 2008 utgjorde lån som var misligholdt mer enn 90 dager 6,5 prosent av utlånsvolumet. Dette var redusert til 4,5 prosent i 2013, kommer det fram av Finanstilsynets Resultatrapport for finansinstitusjoner 2013.

– Det er et høyt tall, men i forhold til hvor mye penger som lånes ut uten sikring, er det ikke så galt, sier Aakvaag.

– God vurdering

Både banker og finansieringsselskaper tilbyr forbrukslån til folk som trenger penger til uforutsette reparasjoner, ferie, ny mobiltelefon eller andre formål. Lånene er ofte uten sikkerhet og har høyere rente enn boliglån.

– Finanstilsynets tall viser at det gjøres en god jobb i selskapene med å vurdere hvem som kan få et usikret lån, sier administrerende direktør Raimond Pettersen i Komplett Bank.

Lån uten sikkerhet er mer tilgjengelig enn noen gang. Det er enkelt å søke på nett, og man får fort svar. I praksis kan pengene ofte være på konto samme dag som det er søkt.

– Utviklingen med elektronisk søknadsbehandling og signering på nett har gjort at prosessene kan gå mye raskere enn før. Dette er kundevennlig, og erfaringen viser at misligholdet ikke øker av den grunn., sier Pettersen.

Vil ha gjeldsregister

Tina Sandnes Rellsve i kredittopplysningsselskapet Experian bekrefter at det i dag gjøres grundige kredittsjekker i forbindelse med forbruksfinansiering.

– Men det kan være flere årsaker til nedgangen i mislighold. Nedgangen kan være et signal om at det er enklere å refinansiere forbruksgjeld blant annet ved å innlemme det i boliglånet, sier Rellsve.

Hun synes likevel at tre milliarder kroner i mislighold er et betydelig beløp.

– Vi håper at det snart kommer på plass et sentralt gjeldsregister i Norge. Det kan bidra til bedre oversikt og kontroll over gjeld og mislighold blant norske kunder. Inntil da må bankene og andre finansielle aktører sørge for enda grundigere kredittsjekk for at misligholdet ikke skal øke, sier Rellsve.

Raimond Pettersen i Komplett Bank støtter dette.

– Et sentralt gjeldsregister vil være en fordel både for oss og kundene våre, og det vil uten tvil bidra til redusert mislighold, sier han.

For mer informasjon, se finanstilsynet.no, Resultatrapport for finansinstitusjoner 2013, s. 31: http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Pressemeldinger_vedlegg/2014/1_kvartal/Resultatrapport_for_finansinstitusjoner_2013.pdf?epslanguage=no

 Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Raimond Pettersen i Komplett Bank, mobil 990 04 250

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Komplett Bank.

 


Relaterte artikler