Newswire

Bruker forbrukslån på bil

LÅNER TIL BIL: Mange velger å ta opp forbrukslån når de skal kjøpe bil. (Foto: Colourbox)  

Stadig flere tar opp forbrukslån. Bilkjøp er den vanligste årsaken.

Hele 26 prosent av oss har tatt opp et forbrukslån, og 15 prosent har forbrukslån i dag. Det går fram av en undersøkelse YouGov har gjort for Komplett Bank.

På spørsmål om hva folk bruker forbrukslån til, topper bilkjøp med 24 prosent.

– Undersøkelsen viser at folk ikke nødvendigvis kontakter sin dagligbank når de skal kjøpe bil. Tar man et forbrukslån, slipper man blant annet å etablere en salgspant, sier administrerende direktør Raimond Pettersen i Komplett Bank.

Både banker og finansieringsselskaper tilbyr forbrukslån til folk som trenger penger. Låneprosessen går raskt, og pengene kan i prinsippet være på konto samme dag som det er søkt. Lånene gis ofte uten sikkerhet og har høyere rente enn boliglån.

Mer vanlig

De nest vanligste årsakene til at folk tar opp forbrukslån, er uforutsette utgifter og reparasjoner i huset. 13 prosent oppgir dette som grunn.

Det er gruppen ”voksen familie”, med barn boende hjemme, som i størst grad benytter seg av forbrukslån, i følge YouGov-undersøkelsen. Seks av ti i denne gruppen har, eller har tatt opp, et slikt lån.

– Lån med kort behandlingstid og rask utbetaling passer ofte folk i denne livsperioden godt. De har som regel en etablert økonomi, men kan få behov for ekstra penger. Det kan være konkrete årsaker som reparasjoner eller vedlikehold, eller til mer lystbetonte formål, som for eksempel en feriereise eller en ny båt før sommeren, sier Pettersen.

Ifølge Finanstilsynet hadde nordmenn i fjor til sammen 67,7 milliarder i forbrukslån. Det er det høyeste nivået noensinne. Likevel har antall misligholdte lån gått ned de siste årene i forhold til utlånt beløp, viser Finanstilsynets Resultatrapport for finansinstitusjoner 2013.

Høyt forbruk

Økonom Dag Jørgen Hveem er fagsjef for kursene i privatøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han mener det er flere årsaker til økningen i forbrukslån.

– Bredden i tilbudet er blitt bedre, og konkurransen noe tøffere. Du kan i dag få et lån uten sikkerhet til nokså edrulige renter, sier han.

Forventninger til eget og til andres forbruk mener han også spiller inn.

– Ønsket om en viss vellykkethet gjør at mange tar opp lån for å skaffe seg materielle goder. Presset kommer innenfra, men er også påvirket av de rundt, sier Hveem.

Han mener høyt forbruk ofte henger sammen med forventninger om god økonomi fremover.

– Økende boligformuer gir mange boligeiere følelsen av større velstand, noe som gjør terskelen for forbruk lavere. For folk med utsikter til god inntektsutvikling er også den økonomiske selvtilliten god. Dette til tross for at den finansielle formuen kan være minimal eller negativ, og selv om de ikke eier bolig, sier Hveem.

Pettersen er enig i denne vurderingen.

– Forbrukslån brukes både til å dekke uforutsette utgifter og til mer lystbetonte og planlagte utgifter. De fleste klarer heldigvis selv å vurdere om de har råd til å unne seg det de har lyst på, sier Raimond Pettersen i Komplett Bank.

Kort om forbrukslån:

  • Et forbrukslån kan disponeres fritt.
  • Det stilles ingen krav til sikkerhet, og nedbetalingstiden kan være fleksibel.
  • Behandlingstiden for å få innvilget et lån er som regel kort, gjerne samme dag.
  • Lånene kan variere fra 2000 kroner og opp til 400 000 kroner.
  • Renten er som regel høyere enn ved boliglån, gjerne mellom 7 og 20 prosent.
  • I 2013 hadde nordmenn 67,7 milliarder kroner i forbrukslån.

Kilde: finanstilsynet.no, komplettbank.no og altompenger.com

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Raimond Pettersen i Komplett Bank, mobil 990 04 250.

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Komplett Bank.