Har null kroner i buffer

UFORUTSETT UTGIFT: Det kan bli dyrt å ta bilen på verksted. (Foto: Colourbox)   Last ned bilde

Mange nordmenn har ikke spart opp penger til uforutsette utgifter. Særlig barnefamilier har lite å gå på.

Ifølge undersøkelsen YouGov har gjort for Komplett Bank, har 18 prosent av oss ingen buffer i det hele tatt, og 13 prosent har mindre enn 10 000 kroner.

– Har man små eller ingen reserver, er man svært utsatt hvis vaskemaskinen ryker eller bilen må på verksted. Det er heller ikke mulig å slå til på gode tilbud som måtte dukke opp, sier Raimond Pettersen i Komplett Bank.

På spørsmål om hvordan folk takler en uventet pengeknipe, svarer mer enn hver tredje at de vil ta opp forbrukslån eller benytte annen kortsiktig finansiering.

I undersøkelsen kommer det frem at det er folk i Østfold, Hedmark, Oppland og Buskerud som har minst økonomisk sikring, selv om forskjellene mellom landsdelene er små.

Er optimister

Økonom Dag Jørgen Hveem er fagsjef for kursene i privatøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han mener mange har en overdreven positiv tro på egen økonomi.

– De tenker at det meste løser seg, også dersom det oppstår likviditetsproblemer, sier Hveem.

Han mener forholdet til sparing har endret seg mye de siste tiårene.

– Mens det før var vanlig å spare over tid for å skaffe seg noe, kjøper vi dag det vi ønsker oss der og da og betaler senere. Flere lever på forskudd, sier Hveem.

Mindre bekymret

Raimond Pettersen er enig i at det er blitt mindre vanlig å spare til det man vil ha.

– Samtidig deler jeg ikke Hveems bekymring for nordmenns tilnærming til egen økonomi. De aller fleste er i stand til å vurdere hva de har råd til og om de kan ta opp et lån for å gjøre det de vil.

Ifølge undersøkelsen Komplett Bank har gjennomført, er det gruppen ”voksen familie” med barn boende hjemme som i størst grad svarer at de ikke har noen økonomisk buffer.

– Mange benytter seg av kortsiktige lån når det dukker opp uforutsette utgifter. Likevel er vår erfaring at de fleste har kontroll over økonomien og betaler tilbake innen forfall. Tall fra Finanstilsynet viser at andelen misligholdte forbrukslån går ned, sier administrerende direktør Raimond Pettersen i Komplett Bank.

FAKTA

Har du en økonomisk buffer slik at du kan betale uforutsette utgifter?

Nei, har ingen buffer: 18 %

Ja, har en buffer under 10 000 kroner: 13 %

Ja, har en buffer på 10 000-20 000 kroner: 14 %

Ja, har en buffer på 20 000-50 000 kroner: 15 %

Ja, har en buffer på 50 000- 100 000 kroner: 11 %

Ja, har en buffer på over 100 000 kroner: 28 %

Spørreundersøkelse utført av YouGov for Komplett Bank.

 

Kontaktperson:

  • Administrerende direktør Raimond Pettersen i Komplett Bank, mobil 990 04 250

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Komplett Bank.


Relaterte artikler