Vi er mer avhengige av strøm enn vi tror

Alt vil stoppe opp i dagens samfunn, hvis strømmen blir borte lenge. (Foto: Statnett)   Last ned bilder

Hvor lang tid tar det før mobildekningen forsvinner under et strømbrudd? Vet du ikke svaret, er du i godt selskap.

Nordmenn har hull i sine kunnskaper om strømforsyning og bruk av energi, viser en undersøkelse TNS Gallup har utført for Statnett.

– Under halvparten av oss er klar over at vann og avløp er avhengig av strøm for å fungere, mens bare én av fire vet hvor lang tid det tar før man mister mobildekningen ved strømbrudd, sier kommunikasjonssjef Nina Yong Kviberg i Statnett.

Nær sagt alle samfunnsfunksjoner er i dag avhengig av strøm for å fungere. Et langvarig strømbrudd vil føre til at det meste stopper opp etter en viss tid.

– Alle vet at vi trenger strøm for å få lys i lampa, varmtvann i dusjen og for å lade mobiltelefonen. Men det er kanskje lett å glemme at en bensinpumpe må ha strøm for å virke, sier Kviberg.

Høy forsyningssikkerhet

Kviberg tror årsaken kan være at vi har svært sikker strømforsyning i Norge, sammenlignet med mange andre land. Det bidrar kanskje til at mange nordmenn ikke tenker over hvor avhengige vi er av strøm i hverdagen.

Hun får støtte fra avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Det har blitt gjort godt elsikkerhetsarbeid over mange generasjoner her til lands, og statistikken viser at vi har ekstremt bra oppetid på nettet. Det blir tatt som en selvfølge at vi klarer oss, sier Hoffstad i DSB.

Det er tvert imot viktig at hver og en av oss tar inn over oss hvor nødvendig strømmen er, mener han.

– Ingen land i verden er mer avhengig av strøm enn det vi er i Norge, og vi er det landet som bruker nest mest strøm per innbygger, etter Kuwait, sier Hoffstad.

Han peker på at betalingssystemer, dører, veikryss, bensinpumper og avløpssystem, ja, all slags infrastruktur, vil bryte sammen hvis strømmen forsvinner.

– Det er i prinsippet den største utfordringen vårt samfunn har i dag, sier Hoffstad.

Fornybar energi

En annen ting flertallet av nordmenn ikke er klar over, er at så godt som all strømmen som produseres i Norge er fornybar.

– Bare noe over en tredjedel av befolkningen vet at 97 prosent av norsk kraftproduksjon er vannkraft. Det er litt overraskende, sier Nina Yong Kviberg i Statnett.

Samtidig svarer flertallet i undersøkelsen at de erkjenner at de vet for lite om strømforsyning og energibruk.

– Det ser ut til at kunnskapen øker med alderen, og det er jo et positivt tegn, sier Kviberg.

Det er da også flest eldre som vet hvor lang tid det tar før mobilnettet faller ut ved et strømbrudd. Nemlig mellom to og seks timer.

 

Kontaktperson i Statnett:

  • Nina Yong Kviberg, kommunikasjonssjef, mob. 990 37 330

 

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Statnett.


Relaterte artikler