Bedre hjelp for svaksynte

Denne eleven ser alt som skjer på tavla på PC-en sin ved hjelp av den nye teknologien Ablecenter. Svaksynte som ikke får hjelpemidlene de trenger, kan lett falle utenfor både faglig og sosialt. (Foto: Ablecon)   Last ned bilde

Ny teknologi gjør det mulig for svaksynte elever å følge bedre med i timen. Alt i klasserommet forstørres ved hjelp av et høyoppløselig kamera montert i taket.

Tidligere var hjelpemidlene for svaksynte i klasserom en stasjonær pult med mye og komplisert utstyr. Eleven ble gjerne sittende i et hjørne adskilt fra de andre i klassen, ifølge rådgiver Silje Benonisen i Statped, som jobber med IKT og svaksynte.

– Vi erfarte at hjelpemidlene ikke alltid fungerte i praksis og ofte ble stående ubrukt. Enten fordi eleven ikke visste hvordan hjelpemidlene fungerte eller fordi eleven ikke ville skille seg ut fra de andre, sier Benonisen.

En ny teknologi kalt AbleCenter, utviklet av Vestfoldbedriften Ablecon, gjør at svaksynte elever kan sitte hvor som helst i klasserommet og følge med på det som skjer på tavla fra sin egen PC, nettbrett eller mobil.

– I de årene vi drev med opplæring av svaksynte, fikk vi nærkontakt med elevene. Dermed så vi et tydelig behov for utstyr som tillater eleven å fungere mest mulig likt som sine medelever, sier daglig leder Arnfinn Kalvenes i Ablecon.

Han får støtte i en ny mastergrad om inkludering av svaksynte i klassefellesskapet. Måten miljøet rundt den synshemmede tilrettelegges på, har stor betydning for grad av inkludering, ifølge forfatteren av oppgaven, Gudrun Ytterstad.

Vil være som andre

Så mye som 40 prosent av svaksynte og blinde har opplevd mobbing på skolen, ifølge en undersøkelse Ipsos har gjort for Norges Blindeforbund.

– På barneskolen kan spesialutstyr med kamera og joystick virke spennende. Men for ungdommer er en feil genser nok til at man kan føle seg ukul og annerledes. Dermed var det mange elever som ikke ønsket å sitte bak det gamle hjelpeutstyret, sier Arnfinn Kalvenes i Ablecon.

Med den nye teknologien kan alt i møterommet eller klasserommet forstørres ved hjelp av et høyoppløselig kamera montert i taket, og en datamaskin.

En spesialutviklet programvare styrer kameraet og bildet som eleven ser trådløst. Bildet kan forstørres, splittes, roteres og fargekorrigeres. Ved å trykke på en knapp kan eleven få lest opp teksten høyt.

– Da vi utviklet teknologien fikk vi stort utbytte av å være med i teknologiklyngen NCE Micro- og Nanotechnology.  Som inkubatorbedrift i Silicia Vestfold Tecnhology Incubator samarbeidet vi daglig med flere av klyngens medlemsbedrifter, sier Kalvenes.

Ablecon ble årets gründerbedrift i klyngen i 2014.

Oppdages ikke

For mange med synshemminger er IKT-løsninger et viktig hjelpemiddel, både i barnehage, på skole og i arbeidslivet.

For at barn skal få utvikle sine evner, er det avgjørende at de blir fortrolige med hjelpemidler fra tidlig alder, mener Silje Benonisen i Statped.

– Barn som ikke ser så godt som de skal, lager seg gjerne gode strategier for å fungere. Derfor er det ikke alltid så lett for omgivelsene å forstå hvor mye barnet faktisk sliter med å følge med.

Rådgiveren nevner eksempler på lærere som rapporterer at eleven klarer seg ganske fint på skolen. Foreldrene derimot forteller om utslitte barn som går rett i seng etter skoletid, fordi de har overanstrengt seg for å følge med på undervisningen.

– Den største fordelen med den nye løsningen er fleksibiliteten. Elevene kan sitte hvor som helst i rommet og være en del av fellesskapet. Heldigvis er også barnehagene nå strukturert slik at synshemming kan fanges opp tidlig, så barna kan få den hjelpen de trenger, sier Silje Benonisen.

 

Kontaktpersoner

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for NCE (National Centre of Expertise).


Relaterte artikler