Elevraketter til himmels (SE VIDEO)

Elever ved to videregående skoler i Vestfold har i høst fått bygge sine egne raketter. Målet har vært å skape interesse for realfag.

Da rakettene gikk til værs 6. november, var det resultatet av et omfattende arbeid som elevene har holdt på med hele høsten.

2. klassingene ved forskerlinjen ved Horten videregående skole har brukt timene i faget teknologi- og forskningslære til å bygge to raketter på 3,5 meter.

– Formålet med kurset har vært å virkeliggjøre realfagene og la elevene gjøre noe praktisk, slik at de ser hvordan tung teori kan brukes til noe konkret, sier realfagslærer Jon Kjeldberg Mathisen ved Horten videregående skole.

Aktiv læring

Initiativet til rakettprosjektet kom fra NCE Micro- and Nanotechnology (NCE MNT), som er en nasjonal klynge av eksperter som jobber for å virkeliggjøre nye ideer innen mikro- og nanoteknologi. De har også finansiert prosjektet.

– Vi har snakket om hva vi skal gjøre for å få ungdommen interessert i realfag. Vi fant ut at rakettbygging involverer alle fagdisipliner, både fysikk, kjemi og matematikk, sier daglig leder Frode Stensaa i 7Sense, som er en del av NCE-klyngen.

Han har lang erfaring med rakettbygging på hobbybasis og har hjulpet skoleelever med å bygge raketter tidligere, med stor suksess.

– Elevene får en helt annen forståelse av hva som egentlig skjer når de er med og gjør noe aktivt selv, sier Stensaa.

Han har laget en mal for hvordan de skal bygge rakettmotor og skrog, og bidratt med veiledning underveis. Elevene selv har måttet gjøre beregninger for å finne ut hvordan de skulle løse oppgaven.

– Det har vært utrolig lærerikt, og noe helt annet enn å sitte og lese teori. Jeg kommer garantert til å fortsette med realfag etter dette, sier Marius Torsvoll Ellefsen, en av elevene som har deltatt i rakettbyggingen.

Norge på bunnen

Mange har vært bekymret over at norske elever har for svake resultater i realfag, og at interessen for realfagsstudier er synkende.

Årets avgangselever i 10. klasse gikk ut med tidenes laveste snittkarakter i matematikk. Hele 40 prosent fikk karakteren 1 eller 2, i følge Kunnskapsdepartementet.

Norge er nesten på bunnen i OECDs oversikt fra 2013 over andelen som tar høyere utdanning innen ingeniør- og realfag.

Tidligere i høst lanserte regjeringen derfor en ny strategi for realfag, kalt ”Tett på realfag”. Den retter seg spesielt mot barnehagen og grunnskolen.

Frode Stensaa i 7Sense har allerede sett at enkeltprosjekter som rakettbygging gir resultater.

– Vi gjorde dette i fjor også, og de elevene snakker om det fremdeles og markedsfører det som veldig populært, sier Stensaa.

Han poengterer at den kortsiktige nytten kanskje ikke er direkte målbar, men at de ser at elevene engasjerer seg mer rundt det de lærer ved slike prosjekter. De ser at teori er noe de har bruk for her og nå.

PRIV. TIL REDAKSJONEN:

For å vise videovinduet i saken, kan du hente embed-koden i lenken til høyre under spilleren.
Kopier og lim koden inn på ønsket sted i publiseringsprogrammet ditt.

Videoen finnes også på YouTube: https://youtu.be/DjaZglIq8MA

 

Kontaktpersoner:

  • Frode Stensaa, daglig leder, 7Sense, tlf. 917 94 995
  • Roger Dalseg, daglig leder, NCE MNT, tlf. 903 65 910

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen og videoen er laget for NCE Micro- and Nanotechnology.


Relaterte artikler