Newswire

Kraftmaster som tenker selv (SE VIDEO)

 

Norske forskere utvikler intelligente kraftmaster. Systemet skal hindre at mastene velter og at strømmen går. Resultatet kan bli store innsparinger for nettselskapene.

I tre år har forskningsmiljøer i NCE Raufoss og NCE Micro and Nanotechnology i Vestfold samarbeidet om å utvikle intelligente kraftmaster i aluminium.

– Kraftmastene er intelligente i den forstand at de kan tenke selv og gi beskjed om hvordan de har det, sier Max J. Tangen i teknologibedriften 7Sense.

Nylig kom den siste komponenten på plass. En prototypemast fikk påmontert sensorelektronikk som skal gjøre den i stand til å overvåke sin egen tilstand.

– Masten kan forutse hendelser, som strømbrudd og mastevelt. Systemet skal gjøre det enklere for nettleverandørene å planlegge nødvendig vedlikehold og å forhindre strømbrudd og skader, sier Tangen.

Ser fremtiden

Mastene sender informasjonen via mobilnettet til eierne, som gjennom et webgrensesnitt kan overvåke tilstanden til mastene og strømnettet forøvrig.

– Data fra sensorene skal samkjøres med værdata. Dermed kan programvaren også forutse hva som vil skje i fremtiden, sier Stian Broen i Broentech Solutions.

Broentech har laget programvaren som skal tolke informasjonen som samles av masten.

– Dersom værprognosene varsler fare for ising på linjene, vet programvaren hvilke påkjenninger masten vil bli utsatt for og kan varsle når det blir fare på ferde. Da kan mannskaper rykke ut og fjerne problemet før det går galt. Skulle en mast likevel falle, vil systemet raskt fortelle hvor det har skjedd, sier Broen.

Store innsparinger

Det kan være mye penger å spare på at kraftmastene sier ifra før det går galt.

– Intelligente master vil redusere behovet for manuell inspeksjon av kraftledninger. Nettselskapene vil spare utgifter til helikopter og mannskaper vil sjeldnere måtte klatre i mastene, sier Max J. Tangen.

Hvorvidt nyskapningen vil føre til lavere strømregninger for kundene er det opp til nettselskapene å avgjøre. Det som er sikkert, er at hele samfunnet tjener på å ha en stabil strømforsyning.

– Tenk deg hvor kostbart det er for samfunnet dersom en kraftmast velter og strømtilførselen blir brutt. Det håper vi skal skje sjeldnere når dette systemet kommer på plass, sier Tangen.

Flere sensorer

Hver time i tiden fremover vil den første intelligente kraftmasten sende rapporter fra Toten. Forskerne evaluerer resultatene fortløpende og planlegger å legge til flere sensorer.

– Den løsningen vi har utviklet nå vil være klar for markedet i løpet av et år eller to. Med tiden ønsker vi å gjøre mastene i stand til også å måle overspenning og lynnedslag, sier Tangen.

Vanligvis lages kraftmaster av kreosotbehandlet tre, stål, betong eller kompositt. De nye mastene skal lages i aluminium.

– Det produseres mye aluminium i Norge. Vi ønsket å undersøke om dette materialet kan brukes i kraftmaster. Foreløpig viser testingen at aluminiumsmaster er minst like holdbare som andre typer master. Aluminiumsmaster vil også være enkle å transportere ut til bestemmelsesstedet, sier seniorforsker og prosjektleder Kjersti Øverbø Schulte ved SINTEF Raufoss Manufacturing.

Statnett følger utviklingen

De intelligente kraftmastene er utviklet for distribusjonsnettet, det vil si den delen av kraftnettet som overfører og fordeler elektrisk energi helt ut til sluttbrukerne. Statnett ser ikke bort fra at lignende løsninger kan bli aktuelle også i det høyspente sentralnettet, som utgjør hovedpulsårene i strømnettet.

– Vi synes prosjektet er spennende og følger nøye med på utviklingen. Selv om vi ikke har testet ut denne sensorteknologien på våre master i høyspentnettet, utelukker jeg ikke at det kan bli aktuelt i fremtiden, sier Oddgeir Kaspersen, programleder for innovativ teknologi i Statnetts avdeling for forskning og utvikling.

Statnett jobber med nye masteløsninger som er lettere og raskere å bygge. Mastene er i komposittmaterialer og aluminium.

FAKTA

  • Prosjektet Ask4Cluster er et samarbeidsprosjekt mellom NCE Raufoss og NCE Micro- and Nanoteknologi i Horten
  • SINTEF Raufoss Manufacturing AS har utviklet og dimensjonert konsepter for høyspentmaster i aluminium og gjennomført styrke- og korrosjonstester
  • Master for lavspentlinjer er laget av Lena metall AS
  • 7Sense i Horten har laget sensorene og den tekniske plattformen for innsamling av data
  • Broentech og Aiwell utvikler intelligente løsninger for systemet

 

PRIVAT TIL REDAKSJONEN:

For å vise videovinduet i saken, kan du hente embed-koden i lenken til høyre under spilleren.
Kopier og lim koden inn på ønsket sted i publiseringsprogrammet ditt.

Videoen finnes også på YouTube: https://youtu.be/0L5euRwRI6w

Kontaktpersoner:

  • Max J. Tangen, 7Sense, telefon 922 20 226
  • Roger Dalseg, NCE Micro- and Nanotechnology, telefon 903 65 910

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for NCE Micro- and Nanotechnology.