Nå starter solojakta på elg

Foto: Christian Sletengen, Statskog   Last ned bilde

Jaktlagene er ferdige med sin runde, nå tar solojegerne børsa fatt. Nykomlingen dagskort for elgjakt er blitt svært populært hos jegerne.

I slutten av oktober og begynnelsen av november starter Statskog årets salg av dagskort for elgjakt, kort som selges til enkeltjegere og ikke jaktlag. 

– Terskelen for å komme seg på elgjakt har aldri vært lavere enn nå. Du klikker deg inn på nettet og velger dag og sted der hvor du finner ledige tilbud, sier Kristian Eiken Olsen, fungerende fagsjef for jakt og fiske i Statskog.  

Statskog begynte i det små med solojakt på elg for fire år siden. Nå er tilbudet ferdig utviklet.

– Det har vært artig å oppleve hvor godt denne formen for elgjakt er mottatt. De mest populære feltene blir utsolgt på fem minutter. Hovedinteressen kommer fra elgjegere, som på denne måten får forlenget jaktsesongen, men også fra de som vil prøve seg på elgjakt uten å forplikte seg, sier Eiken Olsen.

I år er det også mulig å velge én enkelt dag i en gitt periode i et jaktfelt. De første årene måtte du velge en periode på minst tre dager.

Flere områder

Dagskortjakt er et tiltak for å felle resten av kvotene som jaktlagene ikke felte i oktober. Dagskortkvotene tilbys etter hvert som jaktlagene fra den vanlige elgjakta blir ferdige i sine områder..

Økt tilgjengelighet til elgjakt får flere utslag.  

– Solojakt viser seg å være heldig for rekrutteringen av nye elgjegere. Vi ser at ungdommer som har vært på opplæringsjaktene våre, melder sin interesse. Nå får de testet om elgjakt er noe for dem, sier Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

Statskog var en av de første til å tilby solojakt på elg, men har nå fått følge av flere grunneiere. Den statseide grunneieren er likevel fortsatt største aktør.

– Vårt mandat er å tilby jakt til så mange som mulig av dem som ønsker det. I Norge er den vanlige elgjakta i oktober i praksis stengt for dem som ikke allerede er med på et jaktlag, sier Breisjøberget.

Ta med noen

Et typisk jaktfelt er et område på 10-40 kvadratkilometer i skogkledt terreng. Her kan jegeren jakte alene for 250 kroner dagen. Vil han eller hun ha med seg andre, betaler de 100 kroner dagen ekstra.

Statskog har en fellingsløyve på 1650 elger. Rundt 70-75 prosent av dem blir skutt i løpet av jakta. 

Dagskort på elgjakt hos Inaturhttps://www.inatur.no/sok#?q=jaktkort%20p%C3%A5%20elg&f=%5B%7B%22felt%22%3A%22type%22%2C%22sokeord%22%3A%22storvilttilbud%22%7D%5D&p=4

 

Kontaktperson:

  • Kristian Eiken Olsen, fungerende fagsjef for jakt og fiske i Statskog, tlf. 905 33 793

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Statskog.

 

 


Relaterte artikler