Norge får Nordens første bibelmuseum

Bilder

Tilbake til artikkelen

Rune Arnhoff

Rune Arnhoff: Rune Arnhoff har tatt initiativet til opprettelsen av Nordisk bibelmuseum. (Foto: Newswire)

Last ned: (høyreklikk og velg Lagre som...)
Originalformat, for trykk (NB: stor fil)
Stort format, for web
Mellomstort format, for web
Thumbnail

Gustav Vasas bibel

Gustav Vasas bibel: Arnhoffs store samling inneholder mange svært gamle bibler. Dette er Nordens første bibel, Gustav Vasas bibel, som ble utgitt i 1541. (Foto: Newswire)

Last ned: (høyreklikk og velg Lagre som...)
Originalformat, for trykk (NB: stor fil)
Stort format, for web
Mellomstort format, for web
Thumbnail

Betingelser for bruk av Newswires bilder
Bilder på Newswires internettsider kan benyttes vederlagsfritt i redaksjonell sammenheng (ikke reklame) så lenge bildene er tilgjengelige på nyhetsbyråets hjemmesider. Bildene kan kantbeskjæres etter behov. Bildene kan ikke manipuleres, klippes eller benyttes i andre sammenhenger uten skriftlig samtykke fra Newswire eller bildets fotograf.