Biltema satser på tog

VARETRANSPORT MED TOG: Biltema bytter ut lastebiler med tog. (Illustrasjonsfoto: Biltema)   Last ned bilde

Biltema satser nå på togtransport fra hovedlageret i Sverige til norske varehus. Fra mai vil mer enn halvparten av alle varetransporter til Norge skje via jernbane.

I fjor startet varekjeden en uttesting av togtransport fra lageret i Halmstad i Sverige til fem varehus i Norge. Testingen var så vellykket at de fra sommeren av regner med å bruke togtransport til 31 varehus i Norge.

– Transporten er effektiv og presis, og ikke minst miljøvennlig. Togene transporterer en varemengde som tilsvarer 80 fulle lastebiler i uken. Rundt regnet gir det en besparelse i utslipp av karbondioksid på nesten 90 prosent, sier daglig leder Egil Iversen i Biltema.

Togtransporten begynner i slutten av mai. Det er Bring som er transportør.

Nordisk nettverk

– Hvis dette går som planlagt regner vi med at tiltaket kan utvides til flere områder i hele Norden, sier Iversen.

Biltemas lager i Halmstad er selve hjertet i selskapets logistikk. Dit kommer fartøy fra hele verden med produkter, og derfra sendes alle varene ut til Biltemas 136 varehus i Norden.

– Lagerene er på totalt 200 000 kvadratmeter. Gode transportmuligheter er helt avgjørende for å opprettholde en god vareflyt, sier han.

 

Kontaktpersoner:

  • Egil Iversen, daglig leder i Biltema Norge AS, tlf. 90 93 45 51

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Biltema.

 


Relaterte artikler