Utslippskutt avhengig av et sterkere strømnett

Bilder

Tilbake til artikkelen

GRØNN OMSTILLING

GRØNN OMSTILLING: Oppgradering av strømnettet i hovedstadsområdet er viktig for at vi skal nå utslippsmålene. (Foto: Colourbox)

Last ned: (høyreklikk og velg Lagre som...)
Originalformat, for trykk (NB: stor fil)
Stort format, for web
Mellomstort format, for web
Thumbnail

ELEKTRIFISERING

ELEKTRIFISERING: Utbedring av strømnettet må til når transportsektoren skal elektrifiseres og bli mer "grønn". (Foto: Øivind Haug/Statnett)

Last ned: (høyreklikk og velg Lagre som...)
Originalformat, for trykk (NB: stor fil)
Stort format, for web
Mellomstort format, for web
Thumbnail

Betingelser for bruk av Newswires bilder
Bilder på Newswires internettsider kan benyttes vederlagsfritt i redaksjonell sammenheng (ikke reklame) så lenge bildene er tilgjengelige på nyhetsbyråets hjemmesider. Bildene kan kantbeskjæres etter behov. Bildene kan ikke manipuleres, klippes eller benyttes i andre sammenhenger uten skriftlig samtykke fra Newswire eller bildets fotograf.