Flere innvandrere studerer

(NW): Stadig flere innvandrere tar høyere utdannelse. Tallet på studenter med minoritetsbakgrunn ved Universitetet i Oslo økte i fjor med 30 prosent. Mange av dem vil bli leger.

– Det er utelukkende positivt og uhyre viktig at flere innvandrere utdanner seg. Det fører til større samfunnsdeltakelse og innflytelse for folk med minoritetsbakgrunn, sier sosiolog og minoritetsrådgiver Sharam Alghasi ved Universitetet i Oslo til nyhetsbyrået Newswire.

I fjor begynte 110 minoritetselever fra videregående skoler i hovedstaden på Universitetet i Oslo, en økning på 25 studenter sammenliknet med året før.

– Det er medisin, odontologi og tekniske fag som er mest populære blant disse studentene. Det er yrker som er konkrete og yrkesrettede. Minoritetsungdom ser nok også fordelen av å kunne jobbe internasjonalt, sier han.

Nesten halvparten
Det medisinske fakultet tok høsten 2004 opp tolv nye studenter fra Oslos videregående skoler. Av dem hadde fem minoritetsbakgrunn. Til sammenlikning begynte bare én minoritetselev av totalt 40 på statsvitenskap.

Omlag 5000 Oslo-ungdommer går ut av videregående skole til sommeren, og nesten en tredjedel av dem har minoritetsbakgrunn.

På messen Utdanning og Yrke i Oslo Spektrum 19. til 20. januar er i underkant av 300 utdanningsinstitusjoner fra 20 nasjoner representert. Prosjektleder Eivind Alstad håper å nå enda flere med minoritetsbakgrunn.


– Informasjon og rådgivning er den beste måten å gi de utdanningssøkende et inntrykk av hvilke muligheter som finnes. På messen kan de gå fra stand til stand, se, lære og gjøre seg opp noen tanker om fremtiden, sier daglig leder Eivind Alstad i Utdanning og Yrke.

Optimistisk
Universitetet i Oslo deltar med stand på Utdanning og Yrke for å tiltrekke seg nye studenter. Sharam Alghasi mener dette er en viktig møteplass og ser det som en fordel at messen holdes i Oslo sentrum. Det gjør det lettere å nå ungdom med minoritetsbakgrunn.

– Norge trenger flere psykologer, sosiologer, lærere og statsvitere med minoritetsbakgrunn, sier han.

Hvis minoritetsprosjektet får videre støtte fra Utdannings- og forskningsdepartementet i år, skal antallet videregående prosjektskoler økes fra fire til ti.

– På grunn av de gode resultatene tror jeg det er store muligheter for at vi får penger til to nye år, sier Sharam Alghasi optimistisk.

Kontaktperson:

  • Utdanning og Yrke, prosjektansvarlig Eivind Alstad, mob. 90 97 33 72

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Utdanning og Yrke.

 

 

 


Relaterte artikler