Alle gårder på internett (FOTO)

Bilder

Tilbake til artikkelen

LANDSKAP

LANDSKAP: Digitale kart over landbrukseiendommen med spirende kornåker og vanningsdam i Lunner kan nå lastes direkte ned på nettet. (FOTO: Karine Bogsti)

Last ned: (høyreklikk og velg Lagre som...)
Originalformat, for trykk (NB: stor fil)
Stort format, for web
Mellomstort format, for web
Thumbnail

NILS KARBOE

NILS KARBOE: -Tidligere kunne landskapet se ut som et lappeteppe med små jorder iblandet beiter, åkerholmer, steingjerder og store trær. De nye kartene vil fange opp endringer som nydyrking, gjengroing og omlegging til andre formål, sier direktør Nils Karbø i NIJOS. (FOTO: Oskar Puschman).

Last ned: (høyreklikk og velg Lagre som...)
Originalformat, for trykk (NB: stor fil)
Stort format, for web
Mellomstort format, for web
Thumbnail

Betingelser for bruk av Newswires bilder
Bilder på Newswires internettsider kan benyttes vederlagsfritt i redaksjonell sammenheng (ikke reklame) så lenge bildene er tilgjengelige på nyhetsbyråets hjemmesider. Bildene kan kantbeskjæres etter behov. Bildene kan ikke manipuleres, klippes eller benyttes i andre sammenhenger uten skriftlig samtykke fra Newswire eller bildets fotograf.