Får jobbe i narkorus

(NW): Ansatte i norske bedrifter kan gå i narkorus på jobben uten å måtte avgi rusmiddeltest. Spiller de fotball på bedriftslaget i fritiden, er situasjonen en annen.

Tillitsvalgte og ledelse i vaktselskapet Securitas vil innføre rusmiddeltest, men får ikke lov av Datatilsynet. Ingen som begynner i en jobb bør tvinges til å inngå avtale om at de kan testes for rus, mener tilsynet.

Idretten har imidlertid tillatelse og kan teste utøvere når som helst.

– Securitas lever av å verne om verdier og sikkerhet. Rusmidler kan føre til irrasjonelle handlemåter i stressede situasjoner. Selv om Securitas har null toleranse for rus og narkotika, gjør regelverket det vanskelig for oss å jobbe preventivt, sier personalsjef Laila Windju til nyhetsbyrået Newswire.

Hun sier det finnes rusmisbruk i enkelte arbeidsmiljøer, og at det har gjort det lenge.

– Men ryktene sprer seg raskt når arbeidsgiver ser strengt på dette. Hvis Securitas får mulighet til å teste ansatte ved sterk mistanke, vil forhåpentligvis ikke rusmisbrukere søke jobb hos oss, sier Windju.

Stanser problemet

For noen år siden testet Securitas ansatte ved klar mistanke om narkotikabruk. Dette skjedde i samarbeid med de tillitsvalgte. Dagen etter at testene ble gjennomført fikk bedriften tre oppsigelser på bordet.

– Vi oppnådde det vi ville, sier Windju.

Det er Datatilsynet som har satt foten ned for testingen.

– Rusmiddelkontroll er et så stort inngrep i den personlige integriteten at man må ha lovhjemmel for å pålegge det. Vi føler at ansatte her vil komme i en tvangssituasjon, sier juridisk rådgiver Christine Lie Ulrichsen i Datatilsynet.

Hun mener at Stortinget bør ta stilling til spørsmålet og eventuelt til hvilke bransjer som kan ha behov for rustesting.

– Datatilsynet er ikke prinsipielt mot ruskontroll, men vi er avhengig av en lovhjemmel, sier Lie Ulrichsen.

Står sammen

Det er ikke bare ledelsen i Securitas som ønsker ruserklæring fra alle de 4000 ansatte i selskapet. Også de tillitsvalgte står bak kravet. De ønsker ikke å bli mistenkeliggjort.

– I kriminelle miljøer kan narkotika være et middel for å få tilgang på informasjon. Det kan være attraktivt å forsøke å dra vektere inn i slike miljøer for så å presse dem for informasjon. Vi ønsker å jobbe mest mulig forebyggende, sier tillitsvalgt og Akan-koordinator Thor Sannæss.

Securitas har anket Datatilsynets vedtak inn for Personvernnemnda.

Kontaktpersoner:

  • Personalsjef Laila A Windju, Securitas, tlf. 23 03 81 44, mob. 90 86 03 52
  • Adm. direktør Roar Lund, Securitas, tlf. 23 03 81 82, mob. 90 86 03 01
  • Tillitsvalgt Thor Sannæss, Securitas, tlf. 23 03 80 65, mob. 97 55 94 46

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Securitas.


Relaterte artikler