Kvinner vil jobbe lenger

(NW): Flere kvinner enn menn ønsker å jobbe til de er 67 år for å få høyere pensjon, viser en ny undersøkelse.

Regjeringen foreslår at vi i fremtiden skal få høyere pensjon jo lengre vi jobber. Under forutsetning av at dette blir vedtatt, svarer 35 prosent av kvinnene at de sannsynligvis vil jobbe til de er 67 år. Bare 28 prosent av mennene vil jobbe så lenge.

Hver tredje mann utelukker helt at han vil jobbe til fylte 67 år, mens bare hver fjerde kvinne er like kategorisk.

Det går fram av en landsomfattende MMI-undersøkelse for Storebrand.

Påvirket

– I debatten om morgendagens folketrygd er det satt søkelys på at kvinner blir taperne og vil komme dårligere ut enn menn. Det kan se ut til at kvinner har blitt påvirket av denne debatten og ønsker å arbeide lengre for å hindre at pensjonen fra folketrygden blir mindre, sier spesialrådgiver Knut Dyre Haug i Storebrand til nyhetsbyrået Newswire.

Men ikke alle kvinner kommer dårligere ut i et nytt system, mener Storebrands pensjonsekspert.

– Vi må huske at det er dagens 20- og 30-åringer som først blir berørt av nye regler for folketrygden. Mye tyder på at kjønnsforskjellene i yrkesdeltakelsen blir ytterligere redusert i tiårene fremover, sier Haug.

– Selv om kvinner også i fremtiden tar større ansvar for omsorgsoppgaver i hjemmet, vil den økonomiske effekten av dette bli bedre med de nye forslagene. Det legges opp til at omsorgsarbeid skal gi høyere pensjonsopptjening enn dagens regler, sier han.

Ny pensjonsrapport

I dag er hele 600 000 ansatte i privat sektor uten tjenestepensjon. Det betyr at de bare får utbetalt pensjon fra folketrygden.

Tjenestepensjon til alle er temaet på Storebrands pensjonsseminar i Oslo tirsdag denne uken. Mønstringen samler nær 700 deltakere. På oppdrag fra Storebrand presenterer FAFO og ECON Analyse en rapport som beskriver ulike modeller for hvordan man skal fange opp alle i det nye pensjonssystemet.

Ap-leder Jens Stoltenberg og finansminister Per-Kristian Foss er blant samfunnstoppene som vil få rapporten presentert og selv holde innlegg på pensjonsseminaret.

– Rapporten gir en grundig gjennomgang av de ulike alternativene som kan sikre alle en tjenestepensjon. Vi håper den vil være et viktig bidrag i pensjonsdebatten i tiden som kommer, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

Spleiselag

Beregninger i rapporten viser blant annet at et årlig innskudd på to prosent av en lønn på 300 000 vil gi en samlet pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon på rundt 60 prosent. Dersom den ansatte selv sparer like mye som bedriften, vil samlet pensjon stige til rundt 65 prosent. Begge regnstykkene forutsetter 43 års yrkesdeltakelse.

Med bare 30 års yrkesdeltakelse reduseres derimot samlet pensjon til rundt 50 prosent.

– Dette illustrerer flere viktige forhold ved fremtidens pensjonssystem. Med et spleiselag mellom bedriften og de ansatte er det mulig å oppnå en god pensjon. Samtidig får det stor betydning for pensjonen at folk jobber lenger, sier Kreutzer. Han mener det er positivt at regjeringens forslag til pensjonsreform stimulerer til nettopp det.

Kontaktpersoner:

  • Knut Dyre Haug, spesialrådgiver i Storebrand, tlf. 93 48 01 35
  • Per Ivar Sandvik, informasjonssjef i Storebrand, tlf. 93 40 31 83

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Storebrand.


Relaterte artikler