Nettleien opp 0,8 prosent i år

(NW): Prisen vi betaler for å få fraktet strøm er svært stabil. Nettleien øker med i gjennomsnitt 0,8 prosent i år, viser ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I 80 av 140 nettområder økte nettleien fra nyttår, men prisøkningen var i snitt liten. Den største økningen de siste årene er det statlige avgifter som står for.

– Prisen på nettleien har vært nokså stabil over en tiårsperiode, og strømkundene kommer heller ikke i år til å oppleve stor økning i disse kostnadene, sier administrerende direktør Steinar Bysveen i Energibedriftenes landsforening (EBL) til Newswire.

Bysveen understreker at det kan forekomme forskjeller mellom nettselskapene.

– Urettferdig kritikk

Han mener nettselskapene har fått kritikk i media som ikke er berettiget.

– De statlige avgiftene føres sammen med nettleien. Dermed tror mange at nettleien øker mer enn tilfellet er, sier Bysveen.

Norsk nettleie er lavest i Europa, og Bysveen mener den lave veksttakten det siste tiåret skyldes en omfattende effektivisering i bransjen som er kommet strømkundene til gode.

– De norske nettselskapene er veldrevne, sier Bysveen.

Viktig vedlikehold

Han er likevel urolig for en situasjon der myndighetene presser inntektsrammen så lavt ned at bedriftene ikke klarer å utvikle og vedlikeholde strømnettet godt nok.

De norske nettselskapene tjener mindre penger. Inntektsrammen fra staten ble redusert med 1,2 milliarder kroner i fjor, og inntektene kommer trolig til å synke med 1 milliard til i år, ifølge NVE.

Årsaken til at kuttet i inntekter ikke fører til større nedgang i nettleien, er at kundene har betalt inn vel 3 milliarder kroner for lite i leie til nettselskapene, i forhold til det myndighetene har satt som ramme.

Målt i løpende priser økte gjennomsnittlig nettleie for husholdningene med 0,7 øre per KWh fra 2004 til i år. 0,2 øre av økningen bestod av den såkalte Enova-avgiften

Kontaktpersoner:

  • Kommunikasjonsdirektør Kristian Marstrand Pladsen, Energibedriftenes landsforening (EBL), telefon 23 08 89 18, mobil 97 58 66 88.
  • Seniorrådgiver Trond Svartsund, EBL, mobil 95 86 80 42

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Energibedriftenes landsforening (EBL).


Relaterte artikler