– Ni av ti skoler har for dårlig internett (FOTO)

Abelias leder Paul Chaffey mener norsk skole ikke er i takt med den digitale utviklingen. (Foto: Morten Brakestad/Abelia)   Last ned bilde

(NW): Norske skoler har for lav kapasitet på internettforbindelsen, mener Abelia, organisasjon for IKT-bedriftene i NHO.

– Internettforbindelsen til en skole i 2005 bør være på minst 10 Mb/s, sier administrerende direktør Paul Chaffey i Abelia til Newswire.

Bare 370 av landets 3200 grunnskoler har denne kapasiteten på internettlinjen inn til skolen. En tredjedel har mindre enn 2 Mb/s, viser tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

Digitale skiller

– Det kommer stadig bedre verktøy for undervisning ute på nettet, med plasskrevende lyd-, bilde- og animasjonsfiler. Elever som har dårlig kapasitet på internettlinjen risikerer å bli hengende etter. Resultatet blir at vi får digitale skiller, sier Chaffey.

I en høringsuttalelse til Undervisningsdepartementet om digitale læringsressurser, krever Abelia en kapasitet på minst 10 Mb/s for de videregående skolene. En utvalgsstudie Teleplan gjorde i fjor, viste at det ikke sto bra til på disse skolene heller. 40 prosent av skolene hadde 2 Mb/s eller mindre.

– Allerede til våren skal de første eksamenene på videregående avvikles via nettet. Denne ordningen kommer straks for fullt og vil kreve god kapasitet på linjene, sier Chaffey.

122 skoler uten nett

I forhold til antallet grunnskoler er det Hordaland, Vestfold og Østfold som har flest datamaskiner knyttet til nettverk med 10 Mb/s, viser GSI-oversikten. Færrest maskiner med slik kapasitet har Møre og Romsdal, Troms og Oppland.

122 grunnskoler har ikke internettforbindelse i det hele tatt.

– Elevene i de yngste årsklassene har naturlig nok ikke det samme behovet for stor nettkapasitet som de eldre. Men når 2 Mb/s begynner å bli det vanlige i norske hjem, bør skoleverket kunne tilby dette også for de yngste, sier Chaffey.

Høna og egget

Abelia-sjefen peker på sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel som fremdriftsmiddel.

– Dersom kapasiteten på skolenes internett hadde vært bedre, ville norske programvareprodusenter satset mer på å lage morsomme undervisningsopplegg, sier han.

Kontaktpersoner:

  • Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia, tlf. 23 08 80 72 / 916 43 863
  • Arve Aasmundseth, næringspolitisk leder i Abelia, tlf. 23 08 80 78 / 951 50 390

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Abelia.


Relaterte artikler