Optimismen slår sprekker

(NW): Nordmenn er blitt mer dempet i troen på norsk økonomi, viser en undersøkelse MMI har gjort for Storebrand.

– Mange har tatt inn over seg at 2004 var et år med svært god vekst i økonomien. De forstår at dagens lave rentenivå ikke vil vare evig. Det bidrar til å dempe forventningene på kort sikt, sier leder Hans Aasnæs i Storebrand Kapitalforvaltning til Newswire.

Flertallet av de spurte tror på en uforandret økonomi. 64 prosent tror norsk økonomi vil gjøre det like bra i 2005 som i 2004.

– Mange fagfolk er ikke like optimistiske og vi regner med svakere vekst i år, sier Aasnæs.

Som alltid i undersøkelser om økonomi er menn større fremtidsoptimister enn kvinner. 28 prosent av mennene svarer at de har tro på forbedret økonomi, mens bare 16 prosent av kvinnene svarer det samme.

IT, bygg og olje

Det er mer pessimisme i det offentlige enn i det private. Og folk som jobber i oljesektoren og bygg- og anleggsbransjen har størst tro på 2005.

– Svarene avspeiler hvordan fremtidsutsiktene er for den bransjen de selv jobber i. Investeringsaktiviteten i oljesektoren er høy. Boligbyggingen har også vært på topp som følge av sterk etterspørsel og lav rente, sier Aasnæs.

37 prosent av de ansatte i IT- og telekom-bransjen tror på en lysere tider i år.

– Denne sektoren har tatt den verste støyten etter at IT-boblen sprakk, men utsiktene ser nå bedre ut enn på lenge.

Høy lønn

Folk fra Oslo peker seg ut som de mest optimistiske.

– Vi ser at høy lønn bidrar til økt optimisme, og Oslo-folk har i gjennomsnitt høyere lønn enn resten av landet, sier Aasnæs.

 

Kontaktpersoner:

  • Hans Aasnæs, leder i Storebrand Kapitalforvaltning, tlf. 22 31 28 58 / 92 25 39 57
  • Cathrine Torp, informasjonssjef i Storebrand, tlf. 22 48 93 33 / 92 65 05 55

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Storebrand.


Relaterte artikler