Norge på topp i e-helse (FOTO)

-IT-satsingen bidrar til oppfyllelse av prinsippet om fritt sykehusvalg, mener adm. direktør Paul Hellandsvik i Helse-Midt Norge. (Foto: Helse Midt-Norge).   Last ned bilder

(NW): Norge er i verdenstoppen i bruk av IT i helsesektoren. Det nye regionsykehuset i Trondheim vekker oppmerksomhet langt utenfor landets grenser.

Gode forskningsmiljøer, nasjonale planer og god organisasjonsstruktur har bidratt til at Norge nå er svært langt fremme innen e-helse, mener lederen for Nasjonalt senter for telemedisin, Steinar Pedersen.

– Noe av det viktigste som har skjedd er etableringen av et nasjonalt helsenett. Den største utfordringen som gjenstår er å bruke dette nettet fornuftig. Vi må bli flinkere til å ta ut gevinsten, og gjøre tingene på en ny måte, sier Pedersen til Newswire.

I norsk sammenheng er Helse Midt-Norge den regionen som investerer mest i teknologi i forhold til antall innbyggere, ifølge administrerende direktør Paul Hellandsvik.

St. Olavs Hospital i Trondheim gjennomgår nå en storstilt utbygging og oppgradering. Det etableres et trådløst datanettverk over hele sykehuset, og alle pasienter får egen dataterminal med internett, telefon, TV og radio og dataspill.

Arbeidshesten i det nye sykehuset blir robottrallene, som sørger for helautomatisk transport av mat, sengetøy og medisiner. All kommunikasjon blir uavhengig av papir. Det gjelder også pasientjournalene, som skal føres elektronisk.

12 000 brukere

– Den elektroniske pasientjournalen for Helse Midt-Norge får mer enn 12 000 tilknyttede brukere og vil være blant de største helsedatabaser i Europa, sier divisjonsdirektør Ole Per Måløy i Siemens til Newswire.

Selskapet er systemintegrator for det nye sykehuset, med ansvar for blant annet sentral driftskontroll, bygningsautomatisering og koordinering av alle byggtekniske installasjoner. Siemens har en markedsandel på 40 prosent innen området elektronisk pasientjournal i Norge.

– Vi er bare i startgropen når det gjelder de muligheter som åpnes gjennom elektronisk pasientjournal. Sykehusinformasjonen vil knyttes sammen med alle opplysninger som angår pasientens helse. Her kan primærlegene, apotekene, eldresenter og hjemmehjelp komme inn i bildet, sier Måløy.

Elektroniske resepter, som vil gjøre det enklere å kjøpe medisiner, er allerede under utprøving. Neste skritt vil bli at pasientens private lege direktebestiller røntgentjenester, laboratorieprøver eller til og med noen typer operasjoner, tror Måløy.

I sum vil vi få en betydelig forbedring i kvalitet på behandlingen gjennom at riktig informasjon er tilgjengelig på riktig tid for beslutningstageren. Dette vil føre til færre feil i behandlingen og økt produktivitet. Med andre ord økt kvalitet til lavere kostnad, til glede for pasienter, ansatte og helseforetakene.

EU ser på Norge

Rask implementering av ny teknologi i helsesektoren fører til at også andre land kaster sine øyne på Norge. EUs ministerkonferanse om e-helse 2005 er lagt til Tromsø, og holdes 23. og 24. mai. Konferansen har aldri før vært lagt utenfor EU.

Dette er blitt ansett som en tillitserklæring til Norge, og er ifølge helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen et bevis på at vi anses å ligge langt fremme i utviklingen av IKT i helsetjenesten.

Det er laget en egen strategisk plan for å sikre sammenheng i og retning for nasjonale satsinger på IT i sosial- og helsesektoren de nærmeste årene. Planen har fått navnet S@amspill 2007.

Forenkler fritt sykehusvalg

– Arbeidet med en nasjonal samordning av helseressursene er kommet langt i Norge. Dermed blir tilbudene mer oversiktlige og sammenlignbare. På den måten bidrar IT-satsingen også til oppfyllelsen av prinsippet om fritt sykehusvalg, sier administrerende direktør Paul Hellandsvik i Helse Midt-Norge.

Det nye St. Olavs Hospital i Trondheim blir et universitetssykehus på i alt 197 000 kvadratmeter. Utbyggingen skjer samtidig med at det eksisterende sykehuset er i full drift. Dette stiller store krav til organisering og gjennomføring av arbeidet. Det meste av utbyggingen vil være gjennomført i løpet av 2009 og 2010. Hele prosjektet skal være ferdig i 2013.

Kontaktpersoner:

  • Divisjonsdirektør Ole Per Måløy, Siemens AS, telefon 414 14 344
  • Konst. kommunikasjonsdirektør Stein Bjørnbekk, Siemens AS, telefon 922 22 387

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Siemens AS.


Relaterte artikler