Alle sauer blir elektroniske

(NW): De neste fire årene får alle sauebønder i Norge tilbud om elektronisk sporingsutstyr til dyr på beite – hvis prosjektet får statsstøtte.

Etter flere års utprøving av ulike teknologier foreligger det nå en elektronisk sauebjelle som er god nok til å settes i produksjon. I sommer skal det nye systemet prøves ut på 2000 sauer i Gammeldalen i Hedmark, Vestmarka i Buskerud/Akershus og Mauken i Troms.

Telenor og Gilde er hovedaksjonærer i selskapet Telespor AS, som har utviklet den nye teknologien. De to bedriftene arbeidet tidligere med hvert sitt prosjekt for elektronisk overvåking. Gjennom opprettelsen av Telespor i fjor høst ble prosjektene slått sammen.

– Systemet baserer seg på at bjellesauen i flokken utstyres med en klave som sender informasjon på GSM eller VHF. De øvrige dyrene er utstyrt med et øreklips som kommuniserer med utstyret på bjellesauen, sier tilførselsdirektør John Olav Husabø i Gilde til Newswire.

Eieren får informasjon om hvor dyrene befinner seg, om enkeltdyr er unaturlig langt unna resten av flokken og om et dyr har sluttet å bevege seg.

Søker om offentlig støtte

– Verdien av en saueskrott tilsier at en elektronisk sauebjelle ikke bør koste mer enn rundt 100 kroner per sesong. En så lav pris kan bare oppnås ved masseproduksjon. For å oppnå det er vi avhengig av offentlig drahjelp. Telespor har derfor søkt partene i landbruksoppgjøret om støtte for årene 2005 til 2008, sier forskningssjef Rolf Bjørn Haugen i Telenor.

Hvis det offentlige vil være med på laget, ser Telespor for seg leveranser av e-sporingsutstyr for 20 000 dyr i 2006, 80 000 dyr i 2007 og 130 000 dyr i 2008. Fra 2009 vil utstyret kunne tilbys samtlige sauebønder i Norge.

– Lønnsomhet oppnår vi først når salgsvolumet kommer opp i et par hundre tusen enheter, sier Haugen. Han ser også muligheter for eksport til Sverige, Skottland og New Zealand.

Måler stress og sykdom

Sporingsutsyret gjør det mulig å måle dyrenes temperatur og hjerterytme. Det gir signaler om sykdom eller høyt stressnivå, for eksempel hvis rovdyr er i nærheten.

Elektronisk sporing gir tilgang til data om dyrets bevegelser gjennom hele beitesesongen. Man kan se hvor det har vært og hva slags miljø det har beveget seg i. Dataene kan følge dyret og senere benyttes i varedeklarasjon når kjøttet skal selges.

– Norge består av 96 prosent utmark, og det gir oss sunne og friske dyr av høy kvalitet. Denne fordelen bør vi bruke i markedsføringen både i Norge og utlandet, sier John Olav Husabø i Gilde.

Husdyrnæringen selv er svært positiv til den nye teknologien.

– Vi har store forhåpninger til det nye overvåkingssystemet, og ser frem til å kunne ta det i bruk. Det vil effektivisere næringen og styrke dyrevelferden, sier formannen i Norsk Sau og Geit, Odd E. Risan til Newswire.

Kontaktpersoner:

  • Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist, Gilde, telefon 917 85 620
  • Tilførselsdirektør John Olav Husabø, Gilde, telefon 950 63 276

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Gilde Norsk Kjøtt BA.


Relaterte artikler