Husk å låse til påske!

(NW): Mange glemmer å låse etter seg på jobben når de tar påskeferie. Det er ekstra ille fordi de fleste arbeidsplasser står tomme i fem dager, ifølge Securitas.

– Aldri før har norske kontorbygg vært sikret bedre med låser, kontrollsystemer og alarmanlegg enn nå. Men det har ført til at de ansatte er blitt sløvere, sier avdelingssjef Roger Nilsen i Securitas.

Og verst er det i påsken, ifølge vaktselskapet.

– Ofte reiser sjefen på ferie før resten av de ansatte, som ikke er godt nok kjent med låserutinene. Dermed er det ikke sjelden at dører blir stående åpne i nesten en uke.

Sikkerhetsmessig starter påsken etter arbeidstid onsdag før skjærtorsdag, og mange bedrifter stenger tidligere enn vanlig denne dagen.

– Mange glemmer å omprogrammere sikkerhetsanlegget denne dagen, sier Nilsen.

Lengste friperiode

Påsken har den lengste samlingen fridager på rad i hele året, og mange arbeidsplasser er helt stengt i fem dager.

Undersøkelser Securitas har gjort blant sine kunder viser at jo mer avansert adgangskontroll en bedrift har, desto mindre tenker ansatte på faren for innbrudd.

– Vår erfaring er at hvis tyver kommer seg innenfor selve ytterdøren, er resten av bygget i praksis åpent. Inne i selve bygget er ikke en vanlig dørlås et hinder for en profesjonell tyv, sier Nilsen.

Rundt 3800 innbrudd registreres i året i boliger og bedrifter. Tre av fire innbrudd blir ikke oppklart.

– På våre inspeksjoner i påsken kommer vi ofte ut for ulåste bakdører og alarmsystemer som ikke er koblet til, og det fører helt klart til flere innbrudd i påsken, sier avdelingssjefen i Securitas.

Unge ramponerer

Det er ikke bare profesjonelle innbruddstyver som er på ferde i påsken.

– Ramponeringslysten synes å være på topp blant barn og unge som kjeder seg hjemme i påsken. Hver påske skjer det hærverk på skoler og barnehager, sier Roger Nilsen i Securitas.

Denne påsken kommer flere hundre vektere i avdelingen mobil-kontroll til Securitas til å være på jobb. De skal blant annet patruljere arbeidsplasser, næringsbygg, tomme boliger og skoler. Også stengte byggeplasser har nå økt vakthold.

– Vi er nok blant de ytterst få bedriftene som har flere på jobb i påsken enn ellers i året, sier Roger Nilsen.

TIPS FOR ØKT KONTORSIKKERHET

  • Bedriften må utarbeide retningslinjer for sikkerhet, som alle ansatte må følge. Det gjelder også nyansatte og vikarer.
  • Bruk synlige ID-kort og besøkskort. Da er det lettere å oppdage uvedkommende.
  • Kortlesere til ulike etasjer og fløyer bør alltid være aktivert, ikke bare i vanlig arbeidstid.
  • Lås alltid kontordørene når kontoret forlates.
  • Skru av datamaskinen din når du ikke er på jobb.
  • Forlat en ryddig kontorpult. Fjern både arbeidsdokumenter og private gjenstander som nøkler.
  • Rydd møterommet etter bruk, og fjern kopier fra kopimaskinen.
  • Fortrolige dokumenter som skal kastes bør legges i låste makuleringsdunker.

 

Kontaktperson:

  • Avdelingssjef Roger Nilsen i Securitas, mob. 951 24 533

 

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler og bilder er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Securitas.


Relaterte artikler