Sykkeltyveriene øker overalt (FOTO)

Sykkelen blir mindre attraktiv for uvedkommende hvis du låser fast begge hjulene. (Foto: Kjell M. Kaasa / Newswire)   Last ned bilde

(NW): Sykkeltyveriene øker i alle politidistrikter, med unntak av Vestoppland, Haugaland og Svalbard.

Det viser distriktstall over anmeldte sykkeltyverier som politiet har utarbeidet for fjoråret.

I noen distrikter er utviklingen nærmest eksplosiv. I Hordaland økte anmeldelsene med 64,9 prosent, Østfinnmark med 68,2 prosent, Midtre Hålogaland med 32,6 prosent, og Asker og Bærum med 31,9 prosent.

– Variasjonene er store, men antallet anmeldelser øker i nesten hvert eneste politidistrikt. Dette betyr at mange år på rad med nedgang i anmeldelser er over, sier Geir Kamsvåg i Falck Sykkelregister.

I alt ble det levert inn 15 114 anmeldelser i 2009, en økning på 16,2 prosent fra året før. Men for ti år siden var antallet 21 238.

Øker mest i vest

Økningen varierer noe fra landsdel til landsdel. Tyveriene øker mest på Vestlandet og i Nord-Norge, der politidistriktene samlet mottok henholdsvis 27,8 prosent og 21,3 prosent flere anmeldelser.

– Det kan bety at sykkeltyvene har vært mer aktive i disse delene av landet. Men det er i hovedstaden det stjeles klart flest sykler hvert år. Sist år ble 3297 sykler anmeldt stjålet, over dobbelt så mange som i Hordaland, politidistriktet med nest flest anmeldelser, sier Kamsvåg.

Gjennomsnittsverdien på syklene i Falck Sykkelregister øker. Det stemmer godt overens med utviklingen til sykkelsportens status, som er høyere i dag enn for noen år siden.

– Flere sykler rundt på dyre sykler nå enn før, sykler som er attraktive å stjele. Men langt fra alle melder sykkelen sin for stjålet, og en del av økningen vi ser i tallene kan trolig forklares med at det i fjor ble mulig å anmelde sykler via internett.

Adressen er: www.politi.no/anmeldelse/tyveri-av-sykkel

– Ordningen ble imidlertid gjort tilgjengelig på høsten, mens oppgangen i tyverier viste seg allerede første halvår i fjor. Så økningen i tyverier er reell, sier Kamsvåg.

Lett å sjekke

Har du sykkelen i Falck Sykkelregister får du opp mot halvparten av egenandelen tilbake fra forsikringsselskapet, litt avhengig av hvilket selskap du har. De fleste dekker sykkeltyveri som en del av innboforsikringen.

Med en registrering i sykkelregisteret har politiet tilgang til rammenummeret ditt 24 timer i døgnet. Det er nyttig når de kommer over en forlatt sykkel eller er i tvil om det er eieren som sykler på den.

– Kjøpere av brukte sykler har nå også muligheten til å sjekke om sykkelen er tyvgods ved å sjekke for eventuelle heftelser på falcksykkelregistert.no, opplyser Kamsvåg.

Oblatet som festes på sykkelen viser at den er registrert hos Falck og er sånn sett med på å gjøre sykkelen mindre attraktiv å stjele og omsette.

– Det er også viktig å merke seg at Falck Sykkelregister er det eneste sykkelregisteret som samarbeider med politiet og samtlige forsikringsselskaper, sier Geir Kamsvåg.

Sykkeltyverier 2009:

Østlandet: 8050 anmeldelser 12,5 % økning

Sørlandet: 1025 anmeldelser 18,2 % økning

Vestlandet: 3384 anmeldelser 27,8 % økning

Trøndelag: 1700 anmeldelser 11,1 % økning

Nord-Norge: 803 anmeldelser 21,3 % økning

(Kilde: Politidirektoratet / Statistisk sentralbyrå)

Kontaktperson:

  • Geir Kamsvåg, leder av Falck Sykkelregister, tlf. 951 74 225

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Falck.


Relaterte artikler