Byks i betalingskrav (FOTO)

Direktør Gabor Molnar i kredittopplysningsbyrået Experian sier at de som skylder penger får stadig flere og høyere krav mot seg. (Foto: Kaia Means)   Last ned bilde

(NW): På to måneder har kravene mot folk som har betalingsanmerkning økt med 1,5 milliarder kroner.

Nå i september er det satt ny rekord i antall betalingsanmerkninger og totalbeløpet nordmenn skylder.

188 021 nordmenn har nå til sammen 27,13 milliarder kroner i uoppgjorte regninger som har ført til betalingsanmerkning, viser tall fra kredittopplysningsbyrået Experian.

Siden juli har kravene økt med 1,5 milliarder kroner. Siden september i fjor er økningen på nesten fire milliarder kroner.

– De som har uoppgjorte krav mot seg skylder mer enn noensinne, for antall personer med anmerkning har gått ned med nesten 8000 det siste året, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

Dyr feriemoro

Totalt er det registrert 785 201 betalingsanmerkninger i september, 112 914 flere enn på samme tid i fjor.

– Tallene viser at hver person har flere anmerkninger enn tidligere. Det er enda en indikator på at de som har problemer sliter mer enn før, sier Gabor Molnar.

Experian hadde regnet med at flere ville komme seg ut av sitt økonomiske uføre i sommer enn det de nye tallene viser.

– Når nå mange skal betale for sommerens feriemoro på etterskudd, vil trolig enda flere få betalingsvansker og dermed også betalingsanmerkning fremover.

Erfaringsmessig er det mange som får problemer med å gjøre opp for seg etter sommerferien, ifølge kredittopplysningsbyrået.

Noen må betale

Siden regningene til de som har størst betalingsproblemer øker kraftig, vil mange av dem ikke klare å gjøre opp for seg i det hele tatt.

– Mange av dem vil aldri få penger til å betale for seg. Renten blir nok ikke lavere med det første, og inntektene øker ikke noe særlig. Derfor risikerer leverandører av varer, tjenester og kredittselskaper å måtte ta deler av regningen til slutt, sier Gabor Molnar i Experian.

Kontaktpersoner:

  • Markedssjef Hanne Broen i Experian, mobil 92 60 02 21
  • Direktør Gabor Molnar i Experian, mobil 97 06 23 31

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Experian.


Relaterte artikler