God inntektsvekst i fjor

(NW): Finanskrisen satte ingen stopper for inntektsveksten til folk flest i fjor.

Nordmenns gjennomsnittsinntekt økte med 3,7 prosent i fjor, viser en analyse av ligningstallene Experian har gjennomført. Den gjennomsnittlige nettoinntekten var 237 633 kroner.

Experian har også sett på medianinntekten, og den økte med 5,9 prosent i fjor.

– Medianen er den midterste inntekten og påvirkes ikke av ekstremt høye og ekstremt lave inntekter. Dermed gir den ofte et bedre bilde av inntekstutviklingen. Og økningen kan tyde på at de med vanlige inntekter klarte seg bra i fjor, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

Finanskrise og et par turbulente år i norsk økonomi ser ikke ut til å ha gått særlig ut over folks lønningsposer, mener han.

Norges 4,15 millioner skatteytere betalte 339,7 milliarder kroner i skatt i fjor, 3,7 prosent mer enn i 2008.

I gjennomsnitt betalte hver skatteyter 81 918 kroner i skatt, mens medianen var 57 844 kroner.

60 261 nordmenn hadde en nettoinntekt på over én million kroner. Det er hele 7,5 prosent flere enn i 2008.

Antallet superrike nordmenn sank i fjor. Mens 33 hadde en nettoformue på minst én milliard kroner i 2008, var antallet sunket til 30 i 2009.

678 hadde en nettoformue på over 100 millioner kroner i fjor, mot 682 i 2008.

Last ned tall her: LANDSOVERSIKT 2009

Kontaktpersoner i Experian:

  • Direktør Gabor Molnar, telefon: 970 62 331
  • Markeds- og kommunikasjonssjef Øistein Heier, telefon: 930 14 543

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Experian.


Relaterte artikler