Kvinner er inntektsvinnere

(NW): Inntektsforskjellen mellom kvinner og menn er kraftig redusert de siste fem årene.

I fjor hadde norske kvinner en netto gjennomsnittsinntekt på 191 578 kroner, en økning på 5,3 prosent fra året før. I 2008 var økningen på 5,5 prosent, viser en analyse Experian har gjort av ligningstallene.

Til sammenligning økte mennenes gjennomsnittsinntekt i fjor med 2,1 prosent. Året før fikk mennene en gjennomsnittlig inntektsøkning på bare 0,6 prosent.

– Tradisjonelle kvinneyrker har fått et lønnsløft de siste årene. Samtidig har finanskrisen ført til at menn har mistet kapitalinntekter, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

Likevel tjener menn fortsatt mye mer enn kvinner. Gjennomsnittsinntekten for menn var i fjor 289 646 kroner, 98 068 kroner mer enn kvinnene. Det vil si at kvinner tjente 33,9 prosent mindre enn menn.

– Går vi fem år tilbake i tid, til 2005, tjente kvinner 44,4 prosent mindre enn menn, sier han.

Minst inntektsforskjell mellom kjønnene er det i Finnmark, der kvinner tjener 16,3 prosent mindre enn menn. Troms (25,9 prosent) og Hedmark (26,5 prosent) følger på de neste plassene.

Størst inntektsforskjell mellom menn og kvinner er det i Rogaland, der kvinner tjener 42,5 prosent mindre enn menn. Aust-Agder (38,9 prosent), Hordaland (37,9) og Akershus (37,8) følger hakk i hæl.

Last ned tall for alle landets fylker og kommuner:
KOMMUNEOVERSIKT, ENDRINGER FRA 2008 TIL 2009

Kontaktpersoner i Experian:

  • Direktør Gabor Molnar, telefon: 970 62 331
  • Markeds- og kommunikasjonssjef Øistein Heier, telefon: 930 14 543

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Experian.


Relaterte artikler