Langt færre konkurser (FOTO)

Antall konkurser hver måned, de tre siste årene. (Illustrasjon: Experian)   Last ned bilde

(NW): Nedgangen i antall konkurser fortsetter i stor fart. Hittil i år har det vært 11,4 prosent færre konkurser enn i samme periode i fjor. I oktober var nedgangen hele 25 prosent.

I oktober gikk 342 foretak konkurs, mens 94 ble tvangsavviklet. Det er en nedgang på henholdsvis 25 og 24,2 prosent i forhold til samme måned i fjor.

– Med unntak av september har det vært konkursnedgang i alle årets måneder hittil i år sammenlignet med tilsvarende måneder i fjor. Nedgangen har vært klart sterkest nå i oktober, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

Hittil i år har 3701 bedrifter gått konkurs, en nedgang på 11,4 prosent. I samme periode er 1054 foretak tvangsavviklet, som er 20,7 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Og det er ikke slutt på den positive utviklingen.

– Det er ingen tegn til at trenden har begynt å flate ut, og vi tror antall konkurser og tvangsavviklinger vil fortsette nedover en stund til. 2010 ligger an til å ende på cirka 4300 konkurser, til sammen 5500 når vi tar med tvangsavviklingene. Det er i så fall en nedgang på 15 prosent fra fjoråret, sier Molnar.

Experian tror antallet vil stabilisere seg på rundt 4000 i 2012-2013. Selskapets spådommer fra januar har så langt stemt bra med årets utvikling.

Opp i Oslo

Årets oktober så spesielt mye bedre ut i Troms og Telemark. I førstnevnte fylke gikk bare fire bedrifter konkurs, mot 13 samme måned i fjor. I Telemark la 12 foretak inn årene i oktober, mot 30 i fjor.

Både Hordaland og Rogaland opplevde en halvering av antall konkurser i oktober.

– Hovedstaden hadde en konkursnedgang på 9,6 prosent siste måned. Men antallet registrerte tvangsavviklinger doblet seg fra året før, så til sammen var det en økning på 16 prosent i selskaper som la ned driften, sier Molnar.

Mens små- og mellomstore bedrifter har færre konkurser i år, er det hittil i år en økning av store bedriftene som må pakke sammen. Fire bedrifter med mer enn hundre ansatte har måttet legge ned driften hittil i år, mot ingen i fjor. Nå i oktober vedtok for eksempel Vest Buss Norge å legge ned bussfabrikken på Stryn. 111 ansatte mister jobben.

– De eldste velter sist, mens mindre bedrifter reagerer mer umiddelbart på nedgangstider, sier Molnar.

Bare i startgropa

Hittil i år er det overnattings- og serveringsvirksomhetene som har den største konkursraten. Av hundre bedrifter, har 1,26 gått konkurs. Nest hyppigst er forekomsten i bygg- og anleggsbransjen, der konkursraten er 0,96.

BNP-veksten i år forventes å bli 1,5 prosent. I 2011 forventer Statistisk sentralbyrå at den blir 2,9 prosent.

– Vi er ennå bare i starten av oppgangen fra bunnen. Bedriftenes vekst i salg og verdiskapning ligger foran oss, sier Gabor Molnar i Experian.


Last ned konkurstall for fylker, kommuner, bransjer m.m. her:
LAST NED TABELLER


 

 

Kontaktpersoner:

  • Gabor Molnar, direktør i Experian, tlf. 970 62 331
  • Øistein Heier, markeds- og kommunikasjonssjef i Experian, tlf. 930 14 543

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Experian.


Relaterte artikler