Ujevn vekst i bemanning (FOTO)

Mye aktivitet for bemanningsselskapene i byggebransjen, men i industrien er det bråstopp, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.(Foto: NHO Service)   Last ned bilde

(NW): Stor økning i utleie av arbeidskraft til bygg og anlegg i tredje kvartal. Men klar nedgang i utleie til industrien, viser tall fra NHO Service.

– Utleie av arbeidskraft til byggebransjen og industrien trekker vanligvis i samme retning. Men nå går utviklingen i de to bransjene stikk motsatt vei, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service, som organiserer bemanningsselskapene i Norge.

I juli, august og september hadde bemanningsselskapene en vekst på 53 prosent i bygg og anlegg, og det er også bransjen med sterkest vekst. Samtidig gikk utleie av arbeidskraft til industrien ned med mer enn ti prosent.

– Sist gang vi så et sprik mellom byggebransjen og industrien, var i 2008. Da var tidene svært gode, men finanskrisen nærmet seg, sier Hagelien.

Han tror spriket denne gang kan være en indikasjon på en økende usikkerhet i norsk økonomi i året som kommer.

– Industrien er gjerne den første bransjen som merker turbulens i internasjonal økonomi. Nå peker pilene rett nedover. Den kraftige veksten i byggebransjen tyder på at Norge foreløpig er som en øy av velstand, for våre handelspartnere har det allerede vanskelig.

Flere lærervikarer

Nest etter bygg og anlegg, øker bemanningsbehovet mest innen oppvekst og utdanning.

– Skoler og barnehager har et stort behov for pedagogisk personale, og stadig oftere kommer de til bemanningsbransjen for å få hjelp til å finne vikarer. I tredje kvartal økte omsetningen med 22,4 prosent.

Også i IT-bransjen er det vekst. Utleie av datakyndig personell steg med 13 prosent i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Bemanningsbransjen solgte i tredje kvartal timer som tilsvarer nesten 24 000 heltidsstillinger.

– Vi har solgt tre prosent flere timer enn i samme periode i fjor. Samtidig har omsetningen steget med 7,4 prosent. Det har sammenheng med at det har vært vekst i bransjer hvor det er høyere pris. Bemanningsselskapene har også fokusert på lønnsvekst blant medarbeiderne, sier Hagelien.

Det er mest utleie til bygg- og anleggsbransjen. Tredje kvartal ble det solgt timer i denne bransjen for 610 millioner kroner. Omsetningen i lager, logistikk og transport var på 414 millioner, kontor og administrasjon 402 millioner, helse og omsorg 317 millioner og industri og produksjon 263 millioner.

Bemanningsbransjen har hatt størst nedgang i etterspørselen etter vikarer til hoteller, restauranter og kantiner. Nedgangen var på 12 prosent i tredje kvartal. I industri og produksjon var nedgangen 10,4 prosent.

Geografiske forskjeller

Det er stor variasjon på vikarbehovet i fylkene, går det fram av kvartalsstatistikken.

Mens Buskerud og Akershus har hatt en økning på henholdsvis 18 og 15 prosent, er det markert nedgang i fylker som Telemark (13 prosent) og Sør-Trøndelag (11 prosent).

Markedet for rekruttering til faste stillinger har vokst med 22 prosent siden begynnelsen av juli.

 

 

Kontaktperson:

  • Even Hagelien, fagsjef i NHO Service, mobil 95 22 54 67

 

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for NHO Service.


Relaterte artikler